REGLER FÖR SOTNINGEN

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Den senare görs inte i bostäder, det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent i sina imkanaler.

Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Skyldigheten att låta sota sin eldstad och rökkanal är fastställd i lag och kommunen har ansvar för att tillse att detta sker.

Jönköpings sotningsdistrikt utför sotningen på uppdrag av fastighetsägaren. Om du har några frågor om detta kan du ringa till skorstensfejarmästarens expedition. 

Lag om skydd mot olyckor

Förordning om skydd mot olyckor

Konsekvensutredning

Föreskrifter om rengöring (sotning) 

Telefonnummer och telefontider hittar du på kontaktsidan.