Välkommen till Jönköpings Sotningsdistrikt

Vi på Jönköpings Sotningsdistrikt utför besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vi besiktigar också för OVK och utför rensning av ventilationskanaler.

 

Du når oss lättast på telefon: 036-12 10 10 eller mail info@jonkopingsot.se